For mer informasjon, ring Andreas Putz på telefon 952 57 070, eller bruk kontaktskjemaet nedenfor.

 
 
 
 
 

Sykefravær

Håndtering av sykemeldte kan være utfordrende for ledere eller personalansvarlige i en travel arbeidshverdag.  Selv om mye sykefravær ikke nødvendigvis skyldes jobbrelaterte faktorer, er det slik at en som leder har gode muligheter for å påvirke varigheten av sykefraværet når det strekker seg over lengre perioder enn 1-2 uker.

Hvordan få ansatte tilbake i jobb relativt raskt, hva skal til, og hvordan kan jeg få gjort det uten å invadere den enkeltes personlige sfære er spørsmål som en da må ta stilling til.


Vi setter fokus på de faktorene som fra virksomheten eller lederes side øker sannsynligheten for å redusere varigheten av sykefraværet.


Hva kan vi hjelpe med?

 • Kartlegging
 • Rådgivning
 • Bistand i dialogmøter
 • Tilrettelegging
 • Handlingsplaner med forpliktelser


Konflikt og mobbing

Konflikter på arbeidsplassen kan føre til økt risiko for sykefravær, tapt arbeidsproduksjon og belastninger på hele arbeidsmiljøet.


Vi tilbyr:

 • Rådgivning i forbindelse med saksforhold, dokumentasjonsplikt, arbeidsmiljølov, styringsrett og omsorgsplikt.
 • Rådgivning i forbindelse med intern håndtering, kommunikasjon og informasjon.
 • Bistand til gjennomføring av faktaundersøkelser.
 • Prosjektstyring og eierskap blant ansatte i endringsprosesser
 • Tiltak og veiledning, individuelt og gruppevis.
 • Informasjonsprosesser
 • Kurs og foredrag i styringsrett og konflikthåndtering.


Strategisk selvledelse

Strategisk selvledelse er evnen til å lede seg selv til bedre prestasjoner og økt effektivitet ved å observere, evaluere, påvirke,

motivere og kontrollere seg selv.