Psykolog for privatkunder

Av og til trenger man noen å prate med. Våre psykologer er klare til å hjelpe deg.   

For noen er det tilstrekkelig med noen få behandlingstimer, mens for andre er vil det være hensiktsmessig med en lengre forløp. Vi har stor faglig bredde og kompetanse til å behandle et bredt spekter av psykiske lidelser og vi spiller på lag med andre faggrupper internt hos oss om nødvendig.


Bedrifts- og krisepsykologavtale

Ved å inngå en Bedriftspsykologavtale med oss, sikrer du lynrask psykologbistand for ansatte.


En Bedriftpsykologavtale omfatter utredning og behandling av psykolog for ulike typer helseproblemer som angst, stress, depresjon, søvnproblemer, kriser, tilpasningforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer og samlivsproblemer.