Utredning CFS/ME

Fastlege kan henvise pasienter direkte til Coperiosenteret for utredning for CFS/ME.


Utredningen følger offentlige takster for timeavtaler, for tida (2021) 150kr/time. Egenandelen inngår i frikortsordningen. Vanligvis brukes fem timer til en tverrfaglig utredning som inkluderer blodprøvetaking. 


Henvisning sendes direkte til

Coperiosenteret

Postboks 136

7401 Trondheim